เอกรุ่งเรือง ออโต้ไทร์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2015โดยความคิดที่เปิดกิจการ เริ่มต้นจากผม (เอก) เอกรัตน์ ลิมปวรกุล ที่เริ่มมาจากการเป็นเซลล์ขายยางรถยนต์ โดยเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากปัญหาที่พบเจอ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ทัศนคติทางการขายรุปแบบใหม่ๆ โดยคอนเซปหลักของทางร้านคือ เน้นการบริการ ต้องมาเป็นอับดับ1 สินค้าคุณภาพเท่านั้นที่จะวางขายในร้านได้ ดั้งนั้นสินค้าส่วนใหญ่ของทางร้าน จะเป็นสินค้าจากบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น LENSO WHEEL PROMAX กล่องขาว KK EXPERT WHEEL TNP RACINGWHEELS AUTOOPTION WHEELS

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to เอกรุ่งเรือง ออโต้ไทร์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2015โดยความคิดที่เปิดกิจการ เริ่มต้นจากผม (เอก) เอกรัตน์ ลิมปวรกุล ที่เริ่มมาจากการเป็นเซลล์ขายยางรถยนต์ โดยเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากปัญหาที่พบเจอ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ทัศนคติทางการขายรุปแบบใหม่ๆ โดยคอนเซปหลักของทางร้านคือ เน้นการบริการ ต้องมาเป็นอับดับ1 สินค้าคุณภาพเท่านั้นที่จะวางขายในร้านได้ ดั้งนั้นสินค้าส่วนใหญ่ของทางร้าน จะเป็นสินค้าจากบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น LENSO WHEEL PROMAX กล่องขาว KK EXPERT WHEEL TNP RACINGWHEELS AUTOOPTION WHEELS